bảng giá

CÔNG TY DỊCH VỤ VỆ SINH TẠP VỤ VĂN PHÒNG HÀ NỘI. ĐIỆN THOẠI/ZALO: 09.6996.3553 - 024.66616333

Bảng giá dịch vụ vệ sinh văn phòng theo giờ áp dụng tại Hà Nội

2 ngày / Tuần
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
75.000/h
16 h
1.200.000
3h / ngày
70.000/h
24 h
1.680.000
4h / ngày
65.000/h
32 h
2.080.000
5h / ngày
55.000/h
40 h
2.200.000
6h / ngày
55.000/h
48 h
2.640.000
7h / ngày
55.000/h
56 h
3.080.000
8h / ngày
55.000/h
64 h
3.520.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
75.000/h
16 h
1.200.000
3h / ngày
70.000/h
24 h
1.680.000
4h / ngày
65.000/h
32 h
2.080.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
5h / ngày
55.000/h
40 h
2.200.000
6h / ngày
55.000/h
48 h
2.640.000
7h / ngày
55.000/h
56 h
3.080.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
8h / ngày
55.000/h
64 h
3.520.000
3 ngày / Tuần
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
70.000/h
24 h
1.680.000
3h / ngày
65.000/h
36 h
2.340.000
4h / ngày
60.000/h
48 h
2.880.000
5h / ngày
55.000/h
60 h
3.300.000
6h / ngày
55.000/h
72 h
3.960.000
7h / ngày
55.000/h
84 h
4.620.000
8h / ngày
55.000/h
96 h
5.280.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
70.000/h
24 h
1.680.000
3h / ngày
65.000/h
36 h
2.340.000
4h / ngày
60.000/h
48 h
2.880.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
5h / ngày
55.000/h
60 h
3.300.000
6h / ngày
55.000/h
72 h
3.960.000
7h / ngày
55.000/h
84 h
4.620.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
8h / ngày
55.000/h
96 h
5.280.000
4 ngày / Tuần
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
65.000/h
32 h
2.080.000
3h / ngày
60.000/h
48 h
2.880.000
4h / ngày
60.000/h
64 h
3.840.000
5h / ngày
55.000/h
80 h
4.400.000
6h / ngày
55.000/h
96 h
5.280.000
7h / ngày
55.000/h
112 h
6.160.000
8h / ngày
50.000/h
128 h
6.400.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
65.000/h
32 h
2.080.000
3h / ngày
60.000/h
48 h
2.880.000
4h / ngày
60.000/h
64 h
3.840.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
5h / ngày
55.000/h
80 h
4.400.000
6h / ngày
55.000/h
96 h
5.280.000
7h / ngày
55.000/h
112 h
6.160.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
8h / ngày
50.000/h
128 h
6.400.000
5 ngày / Tuần
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
65.000/h
44 h
2.860.000
3h / ngày
55.000/h
66 h
3.630.000
4h / ngày
55.000/h
80 h
4.400.000
5h / ngày
55.000/h
100 h
5.500.000
6h / ngày
55.000/h
120 h
6.600.000
7h / ngày
50.000/h
140 h
7.000.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
65.000/h
44 h
2.860.000
3h / ngày
55.000/h
66 h
3.630.000
4h / ngày
55.000/h
80 h
4.400.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
5h / ngày
55.000/h
100 h
5.500.000
6h / ngày
55.000/h
120 h
6.600.000
7h / ngày
50.000/h
140 h
7.000.000
6 ngày / Tuần
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
60.000/h
52 h
3.120.000
3h / ngày
55.000/h
78 h
4.290.000
4h / ngày
55.000/h
96 h
5.280.000
5h / ngày
55.000/h
120 h
6.600.000
6h / ngày
50.000/h
144 h
7.200.000
7h / ngày
75.000/h
16 h
1.200.000
75.000/h
16 h
1.200.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
2h / ngày
60.000/h
52 h
3.120.000
3h / ngày
55.000/h
78 h
4.290.000
4h / ngày
55.000/h
96 h
5.280.000
Đơn giá (đ)
Giá / Giờ
Giờ / Tháng
Giá / tháng
5h / ngày
55.000/h
120 h
6.600.000
6h / ngày
50.000/h
144 h
7.200.000